جمله و نقل قول  سان تزو

جملات زیبا سان تزو - در خلال هرج و مرج هم فرصت وجود دارد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین