جمله و نقل قول  باربارا دی آنجلیس

جملات زیبا باربارا دی آنجلیس - عشق نیرویی قدرتمندتر از هر نیروی دیگری است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  March 04, 1951