جمله و نقل قول  آدری هپبورن

جملات زیبا آدری هپبورن - پیرتر که می شوی، متوجه می شوی که دو دست داری. یکی برای کمک به خودت، یکی برای کمک به دیگران

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   بلژیک
تولد:  May 04, 1929
وفات:   January 20 , 1993