جمله و نقل قول  زیگموند فروید

جملات زیبا زیگموند فروید - هر جا می روم می بینم که شاعری قبل از من آنجا رفته است

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939