جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - وقتی مشخص است که اهداف قابل دستیابی نیستند، هدف را تغییر نده. اقداماتت را اصلاح کن

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین