جمله و نقل قول  کالین پاول

جملات زیبا کالین پاول - سعی نکنید غرور خود را آنقدر به مقامتان نزدیک کنید که وقتی مقامتان پایین آمد، غرورتان هم همراه با آن پایین بیاید

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  April 05, 1937