جمله و نقل قول  آبراهام لینکلن

جملات زیبا آبراهام لینکلن - سگ چند تا پا دارد اگر دم آن را پا بنامی؟ چهار تا. اینکه اسم دم را پا بگذاری باعث نمی شود که تبدیل به پا شود

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 12, 1809
وفات:   April 15 , 1865