جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا باب مارلی - تو کی هستی که بخواهی در مورد زندگی من قضاوت کنی؟ من می دانم که بی نقص نیستم، و قرار هم نیست که باشم. ولی قبل از اینکه انگشتانت را به سمت من نشانه بگیری... مطمئن شو که دستان خودت تمیز هستند

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  February 06, 1945
وفات:   May 11 , 1981