جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - سکوت، منبع قدرتی عظیم است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین