جمله و نقل قول  مندی هیل

جملات زیبا مندی هیل - افراد سمی هر چیزی دور و بر خود را آلوده می کنند. مکث نکن، همه چیز را ضد عفونی کن

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا