جمله و نقل قول  جرج اورول

جملات زیبا جرج اورول - همه حیوانات برابرند، ولی بعضی حیوانات برابرتر از بقیه هستند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   بریتانیا
تولد:  June 25, 1903
وفات:   January 21 , 1950