بیوگرافی

حرفه :   مذهبی
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 27, 1891
وفات:   August 21 , 1968