جمله و نقل قول  بودا

جملات زیبا بودا -  کسانی که خود را از افکار رنج آور رها سازند، به آرامش واقعی خواهند رسید

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   نپال