جمله و نقل قول  شان پال

جملات زیبا شان پال - من موسیقی را زمانی که به من احساس می دهد دوست دارم

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  January 09, 1973