جمله و نقل قول  ژولیوس سزار

جملات زیبا ژولیوس سزار - ما هر طور فکر می کنیم، تصور می کنیم دیگران هم همانطور فکر می کنند

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   روم