جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - کارهای سخت را زمانی که آسان هستند و کارهای بزرگ را زمانی که کوچک هستند انجام بده

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین