جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین