جمله و نقل قول  ارما بومبک

جملات زیبا ارما بومبک - این که مادرت میگوید "میخواهی بهت نصیحتی کنم؟" فقط یک تعارف است. چه جوابت مثبت باشد یا منفی، در هر صورت آن نصیحت را دریافت خواهی کرد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 21, 1927
وفات:   April 22 , 1996