جمله و نقل قول  بیتلز

جملات زیبا بیتلز - و در آخر، عشقی که می گیری برابر است با عشقی که می دهی

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   انگلیس