بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  July 21, 1978