جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا امیل زولا - سرنوشت حیوانات برای من مهم تر از ترس مضحک به نظر رسیدن است؛ چرا که به طرز ماندگاری با سرنوشت انسان ها مرتبط است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  April 02, 1840
وفات:   September 29 , 1902