جمله و نقل قول  جملات خردمندانه

جملات زیبا توماس آکویناس - نیکی می تواند بدون شرارت وجود داشته باشد؛ در حالیکه شرارت نمی تواند بدون نیکی وجود داشته باشد

بیوگرافی

حرفه :   مذهبی
ملیت :   ایتالیا
تولد:  January 28, 1225
وفات:   March 07 , 1274