جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - وقتی که کمترین انتظارش را داریم، زندگی برای ما چالشی مهیا می کند تا شهامت و تمایل به تغییر را در ما امتحان کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947