جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - زنان زیبا و جذاب نمی خواهند که رای بدهند؛ آنها ترجیح می دهند که مردان حکومت کنند چرا که آنها خود بر مردان حکومت می کنند

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950