جمله و نقل قول  دیپاک چوپرا

جملات زیبا دیپاک چوپرا - بهترین راه برای شاد بودن اینست که هر روز را شاد بسازیم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   هند
تولد:  October 22, 1946