جمله و نقل قول  جان سی. مکسول

جملات زیبا جان سی. مکسول - هیچ وقت برای شروع کردن زود نیست

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 20, 1947