جمله و نقل قول  فردریش نیچه

جملات زیبا فردریش نیچه - تو راه خودت را داری. من راه خودم را دارم. راه درست، راه بر حق، و تنها راه، چنین چیزی وجود ندارد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   آلمان
تولد:  October 15, 1844
وفات:   August 25 , 1900