جمله و نقل قول  بروس لی

جملات زیبا بروس لی - دانش به تو قدرت می دهد، ولی شخصیت به تو احترام می دهد

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 27, 1940
وفات:   July 20 , 1973