جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - ترس بیش از احترام انسان ها را به تکاپو می اندازد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان