جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا ریچارد باخ - به دنیا اجازه بده آنطور که انتخاب می کند زندگی کند، و به خودت اجازه بده آنطور که انتخاب می کنی زندگی کنی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 23, 1936