جمله و نقل قول  دن براون

جملات زیبا دن براون - چیزی که واقعا اهمیت دارد چیزی است که به آن اعتقاد داری

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 22, 1964