جمله و نقل قول  جان دی. راکفلر

جملات زیبا جان دی. راکفلر - مدیریت خوب شامل این می شود که به آدم های متوسط نشان دهی چگونه کار آدم های بهتر را انجام دهند

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 08, 1839
وفات:   May 23 , 1937