جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا گای کاوازاکی - ایده ها آسان هستند؛ اجرای آنها دشوار است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1954