جمله و نقل قول  گای کاوازاکی

جملات زیبا گای کاوازاکی - ایده ها آسان هستند؛ اجرای آنها دشوار است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1954