جمله و نقل قول  گرترود استاین

جملات زیبا گرترود استاین - هیچ پاسخی وجود ندارد. هیچوقت پاسخی وجود نخواهد داشت. هیچوقت پاسخی وجود نداشته است. همین، پاسخ است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 03, 1874
وفات:   July 27 , 1946