جمله و نقل قول  جملات زندگی

جملات زیبا لس براون - همۀ ما نیاز داریم که پیوسته در زندگی خود رشد کنیم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 17, 1945