جمله و نقل قول  شارل دو مونتسکیو

جملات زیبا شارل دو مونتسکیو - قوانین بیهوده، قوانین ضروری را تضعیف می کند

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 18, 1689
وفات:   February 10 , 1755