جمله و نقل قول  جملات کسب و کار و تجارت

جملات زیبا سایمون سینک - در ارتش، آن ها به کسانی مدال می دهند که حاضرند خود را قربانی کنند تا دیگران بتوانند نجات پیدا کنند. در تجارت، ما به کسانی پاداش می دهیم که دیگران را قربانی می کنند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  October 09, 1973