جمله و نقل قول  هومر

جملات زیبا هومر - دوستی دلسوز، به اندازۀ برادر عزیز است

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   یونان