جمله و نقل قول  زیگموند فروید

جملات زیبا زیگموند فروید - همانطور که یک تاجر محتاط از سرمایه گذاری تمام سرمایه اش بر روی یک موضوع خودداری می کند، خردمندی نیز احتمالا ما را بر حذر می دارد که تمام شادی خود را تنها از یک سمت انتظار داشته باشیم

بیوگرافی

حرفه :   روانشناس
ملیت :   اتریش
تولد:  May 06, 1856
وفات:   September 23 , 1939