جمله و نقل قول  اورهان پاموک

جملات زیبا اورهان پاموک - کتاب ها، که ما آن ها را به اشتباه مایۀ تسکین می دانیم، تنها بر شدتِ اندوه می افزایند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   ترکیه
تولد:  June 07, 1952