جمله و نقل قول  مارک تواین

جملات زیبا مارک تواین - مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند ببینند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 30, 1835
وفات:   April 21 , 1910