جمله و نقل قول  جملات انگیزشی

جملات زیبا سیمون دو بووار - هیچ کس نابغه متولد نمی شود، بلکه نابغه می شود

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 09, 1908
وفات:   April 14 , 1986