جمله و نقل قول  ویرژیل

جملات زیبا ویرژیل - آنهایی می توانند تسخیر کنند که باور داشته باشند می توانند

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   روم