جمله و نقل قول  جملات عاشقانه

جملات زیبا جبران خلیل جبران - عشق شدت و عمق خود را نمی شناسد تا هنگامی که ساعت جدایی فرا رسد

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   لبنان
تولد:  January 06, 1883
وفات:   April 10 , 1931