جمله و نقل قول  لائوتسه

جملات زیبا لائوتسه - وقتی کسی عمیقا عاشق تو باشد به تو قدرت می دهد، و وقتی تو عمیقا عاشق کسی باشی به تو شهامت می دهد

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین