جمله و نقل قول  کنفوسیوس

جملات زیبا کنفوسیوس - اگر به همراه دو نفر دیگر قدم بزنم، هر کدامشان به عنوان آموزگار من عمل می کنند. من نکات خوب یکی را دستچین و آن ها را تقلید می کنم، و نکات بد دیگری را دستچین و در خودم اصلاح می کنم

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   چین