جمله و نقل قول  اف. اسکات فیتزجرالد

جملات زیبا اف. اسکات فیتزجرالد - سوئیس کشوری است که در آنجا چیزهای بسیار کمی آغاز، ولی چیزهای بسیار زیادی پایان می یابند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  September 24, 1896
وفات:   December 21 , 1940