جمله و نقل قول  جملات زیبایی

جملات زیبا ارسطو - ما در اعمال، و نه سال‌ها؛ در افکار، و نه تعداد نفس‌ها؛ در احساسات، و نه اعداد روی ساعت زندگی می‌کنیم

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان