جمله و نقل قول  ویل دورانت

جملات زیبا ویل دورانت - مشکل بیشتر مردم اینست که با امیدها یا ترس ها یا آرزوهایشان فکر می کنند، نه با ذهن خود

بیوگرافی

حرفه :   مورخ
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 05, 1885
وفات:   November 07 , 1981